Home

Glupi ljudi, pričaju o Budućnosti samouvereno i usko  kao da je neka prosta jednačina.  A Budućnost je samo jedno prazno platno,  i Život je jedan ludi slikar.Ma kakvi lud,  on je Bog ludosti svih ludih slikara.

Creating Sin street