Obrad Jovanović

Ako siromašni izgube nadu a bogati milost,sve će se pretvoriti u beznađe i opšti zverinjak gde će biti svak protiv svakog i niko ni za koga.Milost i nada,velika vera su temelji humanizma i renesanse.Da sirotani nezbrinuti-putujući glumci,crtači,”majstori”-postanu svetske zvezde i zaštitnici svoga doba poput Mikelanđela, poput Leonarda,porodice Belini,mogla je da stvori samo udružena vera,nada i milost.Ako se ne radujemo malim izvorima,ne uživamo u žuborenju malih potoka i reka nećemo sagledati ni veličanstvo,ni tajanstvo mora. Ako ne pomognemo amaterima i onima koji počinju da se bore za legalnost i priznanje svojih emocija nećemo imati tu široku bazu iz koje nastaju pojedinci i velikani koji se zovu umetnici.
Potreba za izražavanjem,iskazivanjem je samo dokaz prisustva idealnog,odnosno božanskog u pojedincu. Svako uvažavanje umetnika,umetnosti je znak društvene sabornosti i potrebe za višim stanjem reda, duha i harmonije.
Sve ovo kažem zato da bih izražavanje putem crteža, slike gospodina Keleuva Milana podržao i približio onima koji imaju želje da uživaju u umetničkom i pripomognu mladom čoveku da ostane u svom uzavrelom temperamentu i da ga polako iscrtava,isijava na onom predmetu koji zovemo crtež ili slika.
Danas kad svi sude dobro je da neko i služi.I ovaj Milan služi da pokaže kako on može i ume da prikaže, dočara ženski akt,figuru ili grupu figura,crkvu u Sečoj Reci ili Kosjeriću,zimsku idilu ili zgusnute vizure gradskog ambijenta,lajtšoua i kafe štimunga.Njegova strast je obuzdana,kontrolisana iako je u osnovi ekspresivna kao motiv,kao doživljaj,ona je redukcijom gesta,često intimna i tako redukovana,ona je po sve-umetnička.Njega jednako interesuje kap vode kao i okean i u jednom i u drugom fenomenu on priziva univerzum egsistencije-da prvo nešto postoji,pa pa se onda sve dešava kao post festum egsistencije.
Njega ne zbunjuje motiv,ono što slika,on se trudi da to što slika učini uzvišenim i himničnim. Srećan je onaj ko može da uživa u lepoti i postojanosti malih stvari:vaza sa cvećem,violine na stolu,ženskog akta u ogledalu ili odjeku talasa o hridi.